หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า ดาวน์โหลด กิจกรรม ติดต่อเรา สมัครงาน  - หัวน้ำหยด
  - เทปน้ำหยด
  - ระบบน้ำ เนต้าฟิม
 

- เทปน้ำพุ่ง Rain Spray

  - อุปกรณ์เสริม
   หัวน้ำหยด

หัวน้ำหยด เหมาะสำหรับการรดน้ำพืชที่ต้องการให้น้ำเฉพาะจุด หัวน้ำหยด เทปน้ำหยด ท่อน้ำพุ่ง
เช่น พืชที่ปลูกเป็นแถวในกระถาง กะบะ ระเบียง ถุงเพาะชำ โรงเรือน ฯล

DRIP-M
หัวน้ำหยด จรวด
On-line dripper
รหัสสินค้า (Code)
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0799-7
1-100
10
500


A-DRIP
หัวน้ำหยด ปรับปริมาณน้ำได้
Adjustabie on-line dripper
รหัสสินค้า (Code)
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0800-7
1-100
10
1,000


PRO-DRIP
หัวน้ำหยด ปรับปริมาณน้ำได้
Adjustabie on-line dripper
รหัสสินค้า (Code)
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0801-7
1-120
10
600


DRIP
หัวน้ำหยด รุ่น 4 ลิตร และ 8 ลิตร
On-line dripper
รหัสสินค้า (Code)
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0802-7
4
10
600


DRIP
หัวน้ำหยด รุ่น 4 ลิตร และ 8 ลิตร
On-line dripper
รหัสสินค้า (Code)
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0803-7
8
10
600


DRIP-C
หัวน้ำหยด รุ่นปรับแรงดัน
Perssure compensatingon-line dripper
รหัสสินค้า (Code)
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0811-7
2
10
600


DRIP-C
หัวน้ำหยด รุ่นปรับแรงดัน
Perssure compensatingon-line dripper
รหัสสินค้า (Code)
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0804-7
4
10
600


DRIP-C
หัวน้ำหยด รุ่นปรับแรงดัน
Perssure compensatingon-line dripper
รหัสสินค้า (Code)
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0805-7
8
10
600


EN DRIP
หัวน้ำหยด
Dripper
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
541-001001-7
10
1,000


IN DRIP
หัวน้ำหยด
Dripper
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
541-007008-7
10
1,000


DRIP-8
ฐานจ่ายน้ำหยด 8 รู
8 Emitters dripper
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0814-7
10
400


PS
ขาปักยกท่อน้ำหยด 2-7 มม.
2-7 mm. Diameter pipe sprike holder
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0807-7
20
1,000


DP 3
ขาปักน้ำหยดกระถาง 2.8-3.2 มม. 3 mm. Diameter pipe sprike holder
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0806-7
20
1,000


DP 4
ขาปักน้ำหยดกระถาง 4.2/5.3 มม. 4mm. Diameter pipe sprike holder
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0812-7
20
2,000


DP 5
ขาปักน้ำหยดกระถาง 2.8/3.2 มม. 4 mm. Diameter pipe sprike holder
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0815-7
20
500


่๋T
ข้อต่อสามทาง
Tee snap fit
รหัสสินค้า (Code)

จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0808-7
352-0809-7
5
2,000
 


่๋T 4
ข้อต่อสี่ทาง 2.8/5 มม.
4 Ways snap fit
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0810-7
5
2,000
 


่๋X 4
ข้อต่อสี่ทาง 4.2/5.3 มม.
4 Ways connector
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
352-0813-7
5
2,000
 


M 11
ข้อต่อ (สำหรับต่อระหว่างข้อต่อ)
Adapter indented PE
รหัสสินค้า (Code)
จำนวนบรรจุ/แพ็ค
จำนวนบรรจุ/กล่อง
351-0902-7
20
4,000

.


copyright ©2009-2010 www.superproducts.co.th All rights reserved.