สินค้าระบบน้ำหยดหัวน้ำหยดไม่ชดเชยแรงดัน หน้า   1   2   3
 
 
หัวน้ำหยด

เหมาะสำหรับพืชที่ปลูกในกระถาง ถุงเพาะชำ หรือพืชที่ปลูกในโรงเรือน จำเป็นต้องติดตั้งกรองน้ำในระบบ

หัวน้ำหยดชนิดจ่ายน้ำออกทางหัว สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. หัวน้ำหยดชนิดไม่ชดเชยแรงดัน
2. หัวน้ำหยดชนิดชดเชยแรงดัน

 
 
หัวน้ำหยด ไม่ชดเชยแรงดัน ปรับอัตราการจ่ายน้ำได้
  • แรงดันใช้งาน : 0.5 - 1.0 บาร์
  • หัวสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  • ใช้งานกับท่อไมโคร MT/PVC 3.4/6 มม. หรือท่อ MT/PE 3/5 มม.
 
 
DRIP-M
หัวน้ำหยด จรวด ปรับอัตราการจ่ายน้ำได้
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
352-0799-50 1-100 MT/PVC 3.4/6 มม.
MT/PE 3/5 มม.
50/แพ็ค
2,000/กล่อง B
 
 
A-DRIP
หัวน้ำหยด ปรับอัตราการจ่ายน้ำได้
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
352-0800-50 1-100 MT/PVC 3.4/6 มม.
MT/PE 3/5 มม.
50/แพ็ค
5,000/กล่อง B
 
 
B-DRIP
หัวน้ำหยด ปรับอัตราการจ่ายน้ำได้
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
352-0901-50 1-120 MT/PVC 3.4/6 มม.
MT/PE 3/5 มม.
50/แพ็ค
5,000/กล่อง B
 
 
PRO DRIP
หัวน้ำหยด ปรับอัตราการจ่ายน้ำได้
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
352-0801-50 1-120 MT/PVC 3.4/6 มม.
MT/PE 3/5 มม.
50/แพ็ค
2,500/กล่อง B
 
 

หัวน้ำหยด ไม่ชดเชยแรงดัน ปรับอัตราการจ่ายน้ำไม่ได้

  • แรงดันใช้งาน : 0.5 - 1.0 บาร์
  • หัวสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  • ใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 3.4/6 มม. หรือท่อ MT/PE 3/5 มม.
 
 
DRIP
หัวน้ำหยด ปรับอัตราการจ่ายน้ำไม่ได้
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
352-0816-50 2 MT/PVC 3.4/6 มม.
MT/PE 3/5 มม.
50/แพ็ค
2,500/กล่อง B
352-0802-50 4
352-0803-50 8
 
I-DRIP
หัวน้ำหยด ปรับอัตราการจ่ายน้ำไม่ได้
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
352-0902-50 2 MT/PVC 3.4/6 มม.
MT/PE 3/5 มม.
50/แพ็ค
2,500/กล่อง B
352-0904-50 4
352-0906-50 8
 
 
N-DRIP
หัวน้ำหยด ปรับอัตราการจ่ายน้ำไม่ได้
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
541-001001-50 4 MT/PVC 3.4/6 มม.
MT/PE 3/5 มม.
50/แพ็ค
6,000/กล่อง B
541-007008-50 4
 
 
FLAG DRIP
หัวน้ำหยด ปรับอัตราการจ่ายน้ำไม่ได้
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
352-0912-50 4 MT/PVC 3.4/6 มม.
MT/PE 3/5 มม.
50/แพ็ค
5,000/กล่อง B
352-0913-50 8
352-0914-50 16
 
 
สินค้าระบบน้ำหยดหัวน้ำหยดไม่ชดเชยแรงดัน หน้า   1   2   3
 
up date: 21-Apr-2020